Vyhledat
  • Ivana Molnárová

Být, či nebýt AGILE? O to teď běží

Aktualizace: 27. čvc 2020

Amazon, Apple, Google i Facebook. Největší a nejúspěšnější společnosti světa jsou agilní a mnoho organizací se nyní snaží na tuto revoluční vlnu najet.


Proč byste měli být agilní? Protože je to trendy? Protože chcete být IN? Protože chcete budovat atraktivní employer brand? Proč ne? Nezůstávejte však jen na povrchu a nahlédněte pod něj. Pojďme společně prozkoumat hlavní myšlenkové principy agilních organizací.Perfekcionismus jde stranou


AGILE není o ničem jiném než o rychlé adaptaci na rychle se měnící trh. Jde o to doručit co nejlepší produkt v co nejkratším čase. Perfekcionismus jde stranou, protože přílišné plánování je paralyzující, vede k prokrastinaci a brání pokroku. Plán je pouze provizorní a průběžně se přepracovává v souvislosti s tím, jak se mění situace.


Převratné nápady mají tu vlastnost, že vznikají hned v několika hlavách. A tak je třeba být první. Produkt nemusí být dokonalý, ale musí být co nejdříve dodán.Spolupráce napříč strukturami


Spolupráce napříč odděleními je základním stavebním prvkem agilní organizace. V projektových týmech pracují společně digitální developeři, produktoví designéři, byznysmeni i marketingoví mágové.


Jednotlivci z různých odvětví jsou nuceni kooperovat, aby byl tým úspěšný. Už není možné, aby produktové oddělení obviňovalo z neúspěchu obchodní oddělení a obchodní oddělení obviňovalo z neúspěchu marketingové oddělení, k čemuž dochází ve velkých korporacích.Sebeorganizace, sebereflexe, sebehodnocení


Nejlepších výkonů dosahují týmy, které se řídí samy. V agilních organizacích chybí hierarchická struktura. Ale vlastně nikomu nechybí.


Agilní organizace svěřují své projekty do rukou lidem, kteří projevují nadání a nadšení pro práci. Dávají lidem prostor k uskutečňování vlastních nápadů. Uspokojují tak přirozenou lidskou potřebu být v práci úspěšný a uznávaný.


Týmy provádějí v pravidelných intervalech sebereflexi a sebehodnocení. Členové projektových týmů si vzájemně poskytují zpětnou vazbu, a tak dosahují lepších výsledků.


Agilní společnosti jsou pro talentované lidi mnohem více motivující, než ty neagilní, v nichž mnohdy úspěch a uznání sklízí jen několik top manažerů, kteří si mezi sebe za odměnu rozdělí několik milionů.Simplifikace aneb v jednoduchosti je síla


Říká se, že umělecké dílo je hotové tehdy, když už není co ubrat. Stejný princip je uplatňován v agilních organizacích, které se snaží o odstranění nadbytečné a nepotřebné práce. Lidé se tak soustředí na to, co je skutečně potřeba udělat.I lídr může být agilní


Slovní spojení AGILNÍ LÍDR může na první pohled působit jako protimluv. Vždyť lídr je ten, kdo vede tým, a agilní organizace je ta, v níž se týmy řídí samy.


Jaká je role lídra v organizaci, která je založena na sebeřízení? Stal se postavou, která firmu pouze reprezentuje navenek? Rozhodně ne. Agilní lídr reprezentuje smysl společnosti především pro ty, kteří se nacházejí uvnitř. Vystupuje jako:


TVŮRCE: Agilní lídr vytváří firemní kulturu, která podporuje svobodné experimentování. V agilních organizacích mají jednotlivci i týmy velkou míru autonomie. Vzniká tak prostor pro iniciativu a inovace, které nepřicházejí jako nařízení shora, ale vycházejí přímo od jednotlivců a týmů.


VIZIONÁŘ: Agilní lídr je ten, kdo lidem předává hlavní vizi organizace. Vytyčuje společné cíle tak, aby byly motivační a inspirující. Pomáhá lidem spatřovat v jejich práci skutečný smysl. V tom je jeho role nenahraditelná.


KOUČ: Agilní týmy se vyvíjejí a jsou stále vyspělejší. Agilní lídr vstupuje do role kouče a podporuje rozvoj projektových týmů ve všech stádiích.Konec teorie! Rozbalte si SCRUM starter pack


SCRUM je agilní. Ale ne všechno, co je agilní, je SCRUM. SCRUM je pouze jednou z alternativ, jak lze AGILE implementovat v praxi. Aplikace SCRUMU může na první pohled vypadat složitě, ale když se do toho pustíte, vaší odměnou budou angažovaní a produktivní lidé.


Nyní si společně otevřeme SCRUM STARTER PACK a podíváme se, co všechno v něm můžeme najít.To Do - In Progress - Done


Agilní organizaci, která využívá SCRUM, poznáte podle tabule s barevnými post-ity, které jsou nalepené v sekcích: TO DO, IN PROGRESS a DONE. Tato tabule je dominantou agilní kanceláře a je velmi důležitá.


Jde o SCRUM BOARD. Tým na něm vidí všechny úkoly, na kterých se právě pracuje. U každého konkrétního úkolu je patrné, komu je přidělen. Současně lze sledovat i status úkolu s tím, jak post-ity putují ze sekce TO DO do sekce DONE.Nabídka v souznění s poptávkou


PRODUCT OWNER je odborníkem na produkt. Zastupuje zákazníky a přizpůsobuje nabídku poptávce. V podstatě projektuje požadavky klientů do konkrétních plánů.


PRODUCT OWNER definuje cíle, kterých má být dosaženo. Následně vede projektový tým k tomu, aby sám přicházel s návrhy, co by se mělo udělat. PRODUCT OWNER tak projekt rozkouskuje do konkrétních úkolů, kterým přiřazuje vyšší nebo nižší prioritu. Přitom dohlíží na to, aby nebyl překročen timeline nebo budget.Stand up, který se obejde bez komedie


SCRUM MASTER vede denní desetiminutové stand up meetingy, na kterých každý člen týmu prezentuje své individuální pokroky v práci na projektu. SCRUM MASTER obvykle pokládá následující otázky:


Co se ti podařilo dokončit?

Na čem teď pracuješ?

S čím potřebuješ pomoct?


Využívání SCRUMU vyžaduje transparentní firemní kulturu. Lidé otevřeně hovoří o své práci, sdílejí své problémy a společně hledají jejich řešení. To je další plus agilní organizace. Kolegové si nejdou po krku tak, jak to dělají korporátní krokodýli.


Na konci daného období SCRUM MASTER provádí společně s týmem reflexi toho, co fungovalo a co nefungovalo, a hledá možnosti, jak se zlepšit. Cílem je navržení malých strategických kroků, které by mohly vést ke zdokonalení nastavených procesů.Rozbalte to se SCRUM starter packem


Přechod na SCRUM se neodehraje přes noc. Teprve v průběhu prvních týdnů pochopíte, jak SCRUM opravdu funguje.


SCRUM však přináší agilním společnostem mnoho benefitů. Podporuje spolupráci v týmu a vede k pozitivní proměně interakce ve skupině. Další výhodou je transparentnost. Všichni v týmu ví, jestli firma vydělává a jaké má výsledky. A to lidem dodává drive k tomu, aby chtěli dokázat více.